Tervetuloa Oulun kristillisen koulun ja päiväkotien Verso ja Toivo sivuille!

Oulun kristillinen koulu on kristilliseen maailmankatsomukseen perustuva, Valtioneuvostolta esi- ja perusopetuksen järjestämisluvan saanut yksityiskoulu, jota ylläpitää Oulun kristillinen kasvatus ry.  Kristillisessä koulussa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymiä esiopetus- ja perusopetussuunnitelmia. Opetus on maksutonta. Koulu ja päiväkoti Verso toimivat Oulun kaupungilta vuokratuissa koulutiloissa Välivainiolla muodostaen saumattoman oppimis- ja kasvupolun päiväkodista kouluun. Päiväkoti Toivo toimii Maikkulassa.

Järjestämme:

  • esiopetusta
  • perusopetusta luokille 1-9
  • KouluPlus -toimintaa (aamu- ja iltapäivätoimintaa) 1-4 -luokkalaisille  (klo 7.30-16.45)
  • päivähoitoa Päiväkoti Versossa yli 3-vuotiaille lapsille ja Päiväkoti Toivossa 1-6 -vuotiaille lapsille.

Vapaat oppilaspaikat:

Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella rehtorilta p. 044 040 4518 ja Päiväkoti Verson ja Toivon vapautuvia paikkoja päiväkodin johtajalta p. 044 763 7730.